Litt historie

20. oktober 1893 møttes Anton Høilo, Petter Iver Bye Krokstad, Johs. Gudding, Paul Lerfald, Albert P. Bye og Ole Valbekmo i kårstuggu på Øver-By og starta Vinne musikkforening. 

Det første spilleoppdraget var 17. mai 1894. Oppmarsjen gikk fra Vinne til Øra, der det var et tog med 600-700 deltagere. Toget fra Vinne gikk så tilbake til Kjæran, der det var 17. mai-fest.  

Den første marsjen korpset spilte skal ha vært Adjø til Dresden.

Medlemstallet gikk opp og ned gjennom de første tiårene. I 1924 var medlemstallet helt nede i 4 personer. Under jubileumsfeiringa i 1933 var medlemstallet på 18 og korpset fikk sin første dirigent. Under krigen var det en pause i aktiviteten, men i 1950 hadde korpset 25 medlemmer. 

I 1951 ble musikkforeningen medlem i Innherred Hornmusikkrets. Samtidig ble navnet endret til Vinne musikkorps. 

Etter 60-årsjubileet i 1953 ble det tatt initiativ til å starte skolekorps i Vinne, og 12. november 1953 ble Vinne skolemusikkorps stiftet.  

I 1958 kom de første jentene med i Vinne musikkorps og i årene som fulgte var skolekorpset en avgjørende rekrutteringsarena for korpset.

Til 70-årsjubileet i 1963 hadde Arne Sandnes skrevet en sang på melodi av gøy på landet. "Storsangen" var skrevet på rull, og benyttes fortsatt i festlig lag i Vinne. 

I 1983 var det 63 musikere i korpset. Dette året fikk korpset nye bukser - grå med hvite striper. Og på jubileumsfesten på nyåret 1984 ble den nye fanen presentert.

Vinne musikkorps sin 100-årsberetning kan du lese her. 

År LederÅrDirigent
1929-1930Anton Bye1933-1935Peder Østduun
1931-1932Nils O. Rindaunet1936-1940Nils O. Rindaunet
1933-1935Aksel Valstad1948-1958Einar Krokstad
1936-1937Einar Krokstad1958-1959Reidar Krokstad
1938-1949Aksel Valstad1961-1979Einar Krokstad
1950Leif Smulan1979-1985Rolf Krokstad
1951Alf Wold1985-1987Torkild Frigaard
1952Livard Ness1987-1990Rolf Krokstad
1953Reidar Krokstad1990-1997Tron Olsen
1954Jørgen Krokstad1997-1998Lars Erik Aalberg
1955Olaus Vinne1998-2000Tone Dahl
1956Bjarne Bakkan2000-2003Gunnar Røen
1957Einar Lund2003-2006Inger Loe
1958-1959Aksel Valstad2006-2020Morten Christiansen
1960-1964Øystein Larsen2020-Even Lothe
1965-1966Birger Sandes
1967-1968Agnar Wold
1969-1970Olaus Vinne
1971-1972Øystein LarsenÅrÆresmedlemmer
1973-1974Bjørn Krokstad1953Jakob Solberg
1975-1976Rolf Krokstad1953Nils O. Rindaunet
1977-1978Karsten Bjørken1953Aksel Valstad
1979-1980Julius Salthammer1953Ludvik Krokstad
1981-1984Trond Ness1953Jørgen Krokstad
1986-1986Arnulf Qvam1968Einar Krokstad
1987-1988Knut Snorre Sandnes1973Einar Lund
1989-1990Kjell Mogstad1973Magnus Sveberg
1991-1994Rolf Skjørholm1983Ivar Krokstad
1994-1996Grete Krokstad1983Julius Salthammer
1996-1998Kjell Mogstad1993John Elverum
1998-2001Randi Thingstad1993Rolf Krokstad
2001-2003Randi Skavhaug2003Anne-Mari Vestvik
2003-2009Ole Gunnar Vestvik2003Harald Hofstad
2009-2011Anne Segtnan2003Leif Thingstad
2011-2012Ingunn Hagskott2013Eli Bakkan
2012-2016Gunnfrid B. Lund2013Rolf Skjørholm
2016-2018Sissel Rehaug2013Liv Bakkan
2018-2020Reidulf Hermann2018Trond Ness
2020-Rønnaug Viken2018Trond Ness
Søk
Driftes av Styreportalen AS