Info til medlemmene

Aktivitetsplan høsten 2022

torsdag 01. september 2022

Her finner du høstens aktivitetsplan


Les mer....

Permisjonssøknad

onsdag 15. januar 2014

Dette skjemaet skal fylles ut ved permisjoner over fire uker.


Les mer....

Skikk og bruk

Her finner du en oversikt over hvordan vi gjør det hos oss i Vinne musikkorps. Er det andre ting du lurer på så ta kontakt med styret.

Øvelser mandager kl 19.30 til 22.00 i Vinne Samfunnshus, møt opp i god til slik at vi er klare til å spille kl 19.30. Faste øvingsmål: Høstkonsert, julekonsert, Promenadekonsert, Mai-spillinger.

Meld fra om du ikke kommer på øvelse eller arrangement til Grete Mari Krokstad på tlf 913 66 728. Oppmøtet registreres og for de som er på 75 % av øvelsene for hvert halvår får vi VO-midler. Derfor er det viktig for både økonomi og musikalsk resultat at du kommer, om enn bare for halvparten av øvelsen. Instrumentgruppen har i fellesskap ansvar for at de er spillbare på konserter.

SMS sendes ut fra Styreweb. Disse er som regel fra leder, men nummeret det er sendt fra er fra innlogget styremedlem. Svar kan sendes til nummeret som står i meldingen.

Korpset har egen side på Facebook; www.facebook.com/vinnemusikkorps.

Vår hjemmeside har adresse www.vinnemusikkorps.no. Denne siden oppdateres med jevne mellomrom. Her finner du informasjon aktiviteter som kommer.

På øvelsen:

Alle hjelper til å sette på plass stoler slik at vi er klare til å starte spillingen kl 19.30 og hjelper til å rydde på plass når vi er ferdig, evt. sette ut til bingo dersom vi skal det. Det er veldig flott om vi hjelper slagverkgruppa med å rydde også.

Blåsere skal bruke ei avis til å “spytte i”. Dette finnes i rommet under trappen til loftet.

I pausen som er fra ca 20.30 til ca 20.50 er det salg av lodd og kaffe. Overskuddet av dette går til turkassen, så det er bare å kjøpe lodd. Loddene koster 20 kr per stk. Kaffe, te og brød koster 10 kr per stk. Gratis påfyll. Husk småpenger.

Etter pausen rydder alle opp etter seg og tørker opp eventuelt søl.

Uniform:

Uniformen vår består av jakke, bukse, hatt, slips og regnkappe. I tillegg til dette må hvert enkelt medlem skaffe seg hvit skjorte, svarte sokker og svarte sko. Ved fare for regn må regnkappe medbringes.


På de fleste innendørs konserter er det helsvart pent antrekk.

Materiell:

Materialforvalter er den som skal ha henvendelser ang instrumenter og tilbehør. Hver enkelt har ansvar for at instrumentet vedlikeholdes. Pass på at du har noteklip og notemappe, samt evt bæreutstyr og regntrekk til instrumentet i orden til maispillingene.

Permisjoner:

Det skal søkes skriftlig om permisjoner, helst på e-post til leder. Det skal søkes om permisjon dersom du kommer til å være borte fra øvelsene i mer enn en måned.