Øvinger


Vi øver i Vinne samfunnshus mandager kl 19-21.30.
Medlemmer skal være spilleklare til kl 19.
Øvingene ledes av vår dirigent Even Lothe.

Kaffepausen er viktig. Det er salg av kaffe, kaffebrød og lodd. Inntektene går til turkassa.


Ekstraordinære øvinger

I forbindelse med større konserter kan det bli aktuelt med ekstraøvinger. 

Søk
Driftes av Styreportalen AS